J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a fogyasztó szóbeli panaszáról

 

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdése alapján

Fogyasztó neve:

Fogyasztó lakcíme:

A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja:

 

A fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke:

 

 

A vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról (amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges):

 

A panasz egyedi azonosítószáma[1]:

 

 

A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje

  

A jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása

A fogyasztó aláírása[2]

[1] A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén.

[2] A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével.

Shopping Cart